Pokazywanie 437 Wynik(i)

Chcemy ujrzeć Jezusa

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i …

Wywyższony

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, …

Człowiek posłany

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o …

Dziękujemy!

Dziękujemy. Już 68 krzeseł do Oratorium św. Ojca Pio – zostało przez was “zasponsorowanych”! Jak możesz pomóc w zakupie krzeseł?Darowiznę (60 zł) o tytule “Darowizna na ewangelizację – krzesło” przelej na konto 76 1090 2587 …

Noc ze Świętymi

Zapraszamy. Będzie z nami całe niebo, niewypada żeby nie dołączyć do tak zacnego grona. Konferencję wygłosi ks. Mateusz Dobrzyński, posługa muzyczna Powołani By Wielbić. Będzie się działo.

MIŁOSIERDZIE

Na YouTube (kanał: chcę Jezusa) od soboty oglądacie zamieszczony w całości spektakl MIŁOSIERDZIE. https://www.youtube.com/watch?v=YtxFKLUOs2A Już 1200 widzów obejrzało te widowisko! Bardzo wam dziękujemy i niech idzie w świat… Ci, którzy nie obejrzeli, a by chcieli …

Eliasz

Nigdy nie myślałem o Eliaszu jako o postaci mężczyzny, którego mogę naśladować i uczyć się od niego w swoim życiu jako mąż i ojciec – jak poznać prawdziwe oblicze Boga.  W myśleniu Eliasza, Bóg Jahwe …

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: “Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. …

Obecność

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: “Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy …