Siedem Dzielnic

Już w Marcu rozpoczynamy wspólny czas wzrostu w wierze. Przez osiem tygodni będziemy podążać drogą, której celem jest wejście w osobistą i głęboką relacje z Bogiem. Łącząc nasz wysiłek z Jego łaską chcemy pozwolić Mu formować nasze wnętrza. Rekolekcje prowadzą ludzie młodzi, specjalnie dla ludzi młodych.

Spotkania będą odbywać raz w tygodniu – Poniedziałek
W godzinach od 18:00 do ok.19:30.

Dodatkowe informacje oraz zapisy :
mce.naar@gmail.com
737 995 827
Zapraszamy
Naar wraz z całym Chrześcijańskim Centrum Ewangelizacji