Oblężenie Jasnej Góry

23.06 odbyło się Oblężenie Jasnej Góry – pielgrzymka mężczyzn do tronu Matki Bożej – byliśmy tam !   
W trakcie pielgrzymki posługiwała Diakonia Słowa. 📚📚📚
Pan Bóg mógł także przez dobrą lekturę, docierać do serc przybyłych mężczyzn.  🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️
📸📸📸📸