Co robiliśmy?

CHCEmy się podzielić tym co robiliśmy: 
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji za rok 2017:-Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2017 –> tutaj
-Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za  rok 2017 –> tutaj
-Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2017 –> tutaj

Przypominamy też, że od od 2017 roku CHCE posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. To znaczy, że swoim 1% możesz wesprzeć podejmowane przez nas inicjatywy.

Więcej informacji w nowej zakładce 1%, czyli tutaj!