Nowe Życie i… Miłosierdzie Boże

Nowych Żyć, a Nowych Żyć w ten weekend (8-10.03)
Przedstawiamy kolejne, które odbywało się w szkole, przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. 
Pan Bóg działał z mocą i przemieniał serca uczestników i ekipy!! 
37 osób otrzymało największy z możliwych prezentów – nowe życie z Bogiem. 
Bóg jest naprawdę hojny!