Kurs Emaus w Krypnie

Wróciliśmy do Jerozolimy 😀😀❤️❤️⤵️po trzech dniach “wędrówki” na Kursie Emaus (9-11.03) w Krypnie!
Pan żywy i obecny w swoim Słowie 📖📖📖 rozpalał 49 serc do osobistej relacji z Pismem Świętym. Chwała Panu za ten czas wzrostu i pogłębiania naszej relacji z Jezusem Słowo!
Zapraszamy do przeczytania świadectw z tego czasu.📜📜📜📜

W czasie Kursu Emaus Pan Jezus przychodził do mnie w Słowie Bożym. W Słowie, które uzdrowiło moją duszę z gniewu i pychy, zazdrości i niecierpliwości. W Słowie, które uczyło mnie kochać bliźniego, bez względu na jego wygląd i zachowanie. Słowie, które zbliża do Boga. Dziękuję Ci Jezu za to, że zaprosiłeś mnie na Kurs Emaus, abym bliżej poznała Słowo Boże, od teraz pragnę żyć Słowem Bożym! “Bóg jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu.”
Elżbieta, 37 lat

Jezus Słowo uświadomił mi, że jest przy mnie w słowach zapisanych w Piśmie Świętym, że Jego Słowo ma moc przemiany mojego życia. Dotychczas zbyt mało poświęcałem czasu i uwagi na czytanie i uważniejsze rozważanie Słowa, Chwała Panu.
Adam, 40 lat

Podczas Kursu Emaus doświadczyłam wiele miłości, ciepła pochodzącego od Boga, otworzyły mi się oczy na Słowo Boże. Inaczej teraz postrzegam Pismo Święte, to jest żywy Bóg. Czytając je odczuwam jak Bóg mówi bezpośrednio do mnie. Zauważyłam jak Pismo Święte zmienia ludzi, a przede wszystkim mnie – moje serce, mnie całą. Chwała Panu.
Bożena, 50 lat

Pan Jezus otworzył moje serce na Słowo Boże, które często zdawało mi się zbyt skomplikowane. Chcę przez nie poznawać bardziej Jezusa i zbliżać się do Jego serca.
Ula, 36 lat

Pan Bóg na tych rekolekcjach nakarmił mnie, obmył mnie swoją krwią, pokazał jak ważna jest Biblia i powiedział bym się nie lękała “Ja Jestem z Tobą”. Chwała Panu.
Katarzyna, 46 lat

W czasie Kursu Emaus bardzo przeżyłam Mszę Świętą, inaczej niż zazwyczaj. Pan Jezus przyszedł do mnie w Słowie Bożym. Bardzo byłam skupiona i bardzo wsłuchałam się w Słowo Boże. Podczas całej Mszy Świętej w skupieniu wsłuchiwałam się i przyjęłam Jezusa w komunii Świętej do mojego serca. Odczułam go jak nigdy dotąd.
Halina, 58 lat

Jezus dał mi zrozumieć jak mam zachowywać się w mojej rodzinie, jak miłować, jak odzywać się między sobą, żeby było spokojnie i żebyśmy się nawzajem miłowali i kochali, także jak szanować Słowo Boże i rozmyślać je co dnia.
Jadwiga, 64 lata