Święta Marta, siostra Marii i Łazarza z Betanii, często podczas interpretacji przedstawiana jako krzątająca […]
Starotestamentalna postać Zuzanny pojawia się pod koniec księgi proroka Daniela. Była żoną bardzo bogatego i szanowanego […]
    Tabita nie była prorokinią, królową, matką kogoś ważnego, żoną ani nawet wdową. Była uczennicą mieszkającą […]
  Otom Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli wybawiłem ciebie i posłałem przed obliczem […]
Sara, a właściwie Saraj była żoną Ojca Narodów; mężczyzny, który wyszedł z ziemi rodzinnej; mężczyzny, którego […]
Judyta była niesamowita. Historyczne tło całej Księgi Judyty stanowi plan podboju świata jaki podjął Nabuchodonozor, król […]
Pochodziła z Moabu, poślubiła cudzoziemca, odeszła z rodzinnego domu, została wdową, przyjęła Boga Izraela, opuściła swój […]
    Każda z nas doskonale zna postać biblijnej Ewy. Kojarzy nam się z grzechem, upadkiem, […]
   Współczesna kobieta jako chrześcijanka? Czy to się nie wyklucza? Czy ktoś, ktokolwiek nadal zadaje sobie […]
CHCE TWORZĄ:Współpracujemy z: