Nowe Życie – Matka Kościoła

W ten weekend (29-31.03). DZIAŁO SIĘ. Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji prowadziła w tym samym czasie 3 Kursy w Białymstoku. 
Tu relacja z Kursu Nowe Życie, który odbył się przy Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku. 62 serca mogły doświadczyć tego, że Bóg jest, żyje i działa.
Chwała Panu za ten czas!
Zapraszamy do przeczytania świadectw….

Na kursie Nowe Życie doświadczyłam na nowo wielkiej miłości Boga Ojca. Dotknął mnie swoim ciepłem, radością, pokojem. Odnowił moją relację z Nim. Pokazał mi, jak bardzo mnie kocha i że On także pragnie mojej miłości, mojego oddania i zaufania. Już wiem, że jestem na właściwej drodze, że to mój wspaniały i dobry Tatuś mnie prowadzi, otula swoim ojcowskim ramieniem. 
Małgorzata, lat 57

Na kursie Nowe Życie doświadczyłam bliskości i dobroci Boga Ojca i Jezusa. Poznałam Jego miłość, 
bo On jest Miłością. Jest On moim Bogiem, Królem, Mistrzem. Jemu zawierzam całe moje życie Pragnę, by mnie przemieniał. Ufam z całego serca, że jest zawsze ze mną, że mnie kocha i pragnie mojego szczęścia. Jemu oddaję każdy dzień.
Teresa, lat 72

Na kursie Nowe Życie doświadczyłam, że miłość Boga jest namacalna. Bóg przyjmuje mnie taką, jaka jestem. Poczułam chęć bycia z Nim, z moim Panem.
Natalia, lat 24

Na kursie Nowe Życie doświadczyłem spokoju serca, zrozumiałem kim jest dla mnie Jezus i w jakiej relacji powinienem z Nim trwać, aby zostać zbawionym. Jezus jest moim jedynym Panem 
i Zbawicielem.
Damian, lat 28

Na kursie Nowe Życie doświadczyłam stałej obecności Jezusa w moim życiu. Wiem, że On jest zawsze przy mnie, mimo że ja swoimi grzechami ciągle Go odsuwam. On przy mnie jest, kocha mnie i umacnia w każdej sferze mojego życia. On dał mi Nowe Życie, a przez Ducha Świętego objawia mi Swą obecność i moc.
Sylwia, lat 40

Na kursie Nowe Życie doświadczyłam obecności Boga. Poznałam na nowo Jezusa. Zobaczyła ile tak naprawdę Bóg ma dla mnie darów i jak może wyglądać moje życie. Doświadczyłam radości, znalazłam cel w życiu.
Eliza, lat 30