Kurs Emaus w Białymstoku

Dzieje się, dzieje! Około 70 osób rozkochanych w Jezusie-Słowo… Chwała Panu za ten czas wsłuchiwania się w żywe i skuteczne Słowo Boga. Kurs Emaus, Białystok, 2-4.10.

Zachęcamy do przeczytania kilku świadectw z zakończonego kursu:

Na tym kursie Jezus Słowo wysłuchał moich frustracji i niespełnionych oczekiwań, po czym ukoił rozżalone serce swoim Słowem, jednocześnie rozświetlając dalszą drogę. Na kursie mogłam fizycznie i duchowo poczuć obecność Jezusa w Jego Słowie i Eucharystii oraz zakochać się w Słowie. Chwała Panu!
Agnieszka, 24 lata

Jezus Słowo uświadomił mi i zaczął uzdrawiać moje rozczarowania dotyczące relacji z ludźmi w pracy i rodzinie. Pokazał, jak bardzo się o mnie troszczy, pomimo moich słabości.
Bożena, 41 lat

Na tym kursie Jezus Słowo przemienił moje podejście do Pisma Świętego – z trudnej i niezbędnej do wzrastania praktyki religijnej, do fascynującego odkrywania Chrystusa w Słowie – na nowo. Bóg zamienił moją frustrację w wielką radość i nadzieję.
Grzesiek, 18 lat

Na kursie Emaus doświadczyłam obecności Jezusa i Jego miłości. Bardzo zbliżyłam się do Słowa Bożego – poprzez jasny przekaz i wyjaśnienie słów zawartych w Biblii. Poczuła ogromną więź z Biblią i doświadczyłam ogromnej radości i bliskości w czytanych słowach. Dotarło do mnie, że nie jest to tylko księga – Biblia, ale żywe Słowo Boga o bardzo ważnych przekazach i treściach, które są skierowane do mnie i obecne w moim życiu.
Elżbieta, 69 lat

Na tym kursie Jezus Słowo dał mi możliwość poznania Go na nowo, z innej strony. Rozpalił mnie do dzielenia się Jego Miłością z innymi, pokazał co muszę zrobić, co zmienić w codziennym życiu, by być bliżej Niego i nigdy nie zwątpić, że wszystko, co się dzieje, ma sens. Wracam do swojej Jerozolimy z ogromnym pokojem w sercu i gotowością do działania.
Kasia, 24 lata

Na kursie Emaus doznałem pewnego i innego spojrzenia na Stary Testament i Nowy Testament. Do tej pory poznawałem Słowo Boże w sposób “naukowy”… 1+1=2. Teraz zobaczyłem, że w treściach ST i NT jest przeogromna radość… Poznanie Boga, Jego Syna oraz Ducha Pocieszyciela. Moja dusza jest bardziej radosna, spokojniejsza oraz… pełna WIARY!!!
Tadeusz, 63 lata

Jezus Słowo uczynił to, że moją drogą jest “Iść na cały świat i głosić Ewangelię”.
Joanna, 39 lat

Na kursie Emaus Jezus Słowo bardzo mnie umocnił w wierze na tej trudnej drodze. Teraz już wiem, że gdy słabnę, niedomagam, sypią się moje plany czy piętrzą się trudności, mam bardzo blisko siebie mojego Boga, mój ratunek, Słowo pokrzepienia, drogowskaz – Pismo Świętego. Nie będę już szukać rozwiązania problemów na własną rękę. Mam eksperta, mentora, który zna mnie najlepiej i wie, co dla mniej w tej chwili jest najlepsze. Jezu Słowo, ufam Tobie.
Jola, 34 lata

Jezus-Słowo na kursie Emaus pokazał mi, jak wiele Jego Słowo może zmienić i naprawić w moim życiu, jak może mnie bezpiecznie prowadzić po ścieżkach mojego życia, jak może na nowo rozpalić przygaszony ogień w moim sercu. Teraz, wracając do mojej Jerozolimy, chcę to wszystko wprowadzić w życie.
Kazimierz, 46 lat

Na tym kursie Jezus Słowo zabrał lęk i obawy przed ewangelizacją. Pozwolił zrozumieć, że miejscem, gdzie mogę świadczyć o żywym Bogu, jest miejsce mego życia w świecie. Ponadto, Jezus Słowo wlał w moje serce dar rozmiłowania się w Piśmie Świętym.
Zofia, 51 lat