Ewangelizacja na barce

„Jezus jest moim Panem. Ewangelizacja na barce”
Redakcja: Michał Wilk
Wydawnictwo: eSPe, Kraków 2015

Od lipca 2013 r. do czerwca 2014r. Radio nowohuckie.PL wraz z Pallotyńską Wspólnotą Ewangelizacyjną oraz Krakowską Żeglugą Pasażerską organizowało rejsy ewangelizacyjne po Wiśle. Spotkania miały na celu głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie. Stwarzały uczestnikom rejsu doskonałą okazję do kroku wiary – decyzji o przyjęciu i ogłoszeniu Jezusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela. W Liście do Rzymian (10, 9-10) czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.” Na kartach tej książki znajdziemy odpowiedź na pytanie: „Co zmieni się w moim życiu, jeżeli uznam Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela? Czy to się opłaca? Czego pragnie moje serce? Jaka jest moja wiara? Czy mam swoje miejsce w Kościele?” Na kartach tej książki znajdziesz twarde dowody na prawdziwość słów Listu do Rzymian.
Organizatorzy rejsów starannie zadbali o wysoki poziom żeglugi. Każdy rejs miał wysokiej klasy kapitana. W lipcu bp Grzegorz Ryś opowiadał o tym, że Jezus jest odpowiedzią Boga na ludzki dramat; w sierpniu – ks. Michał Olszewski – o szefie mafii narkotykowej, który został księdzem; we wrześniu – bp Damian Muskus tłumaczył, dlaczego świat po zmartwychwstaniu Chrystusa nie zamienił się w raj. Ks. Krzysztof Czerwionka w październiku przekonywał, że spotkanie z Bogiem jest lepsze niż SPA. W grudniu rejs miał dwóch kapitanów: bp Grzegorz Ryś zaprosił ks. Romana Prackiego, by opowiedział o tym, jak doświadczył ewangelicko-katolickiego cudu uzdrowienia. W styczniu dowodził Witek Wilk, który mówił o tym, jak prosząc o uwolnienie z nieczystości dostał gratis uzdrowienie kręgosłupa. Luty opanował ks. Krzysztof Kralka, dając świadectwo jak z ateisty i zaciętego antyklerykała stał się chrześcijaninem. Marzec objął perkusista Skaldów – Jan Budziaszek, który przeżył najpiękniejsze rekolekcje swojego życia w domu opieki dla głęboko upośledzonych. W kwietniu kapitanami byli Beata i Marcin Mądrzy – mówili o tym, jak wybierali Jezusa w pracy, w sypialni i w portfelu. W maju na pokład powrócił ks. Michał Olszewski, który opowiadał o głoszeniu Ewangelii i Kościele. Ostatni, czerwcowy rejs, podlegał o. Michałowi Leganowi, który pokazał jak w Eucharystii spełniają się Boże obietnice.
Książkę, która z mocą Bożą głosi kerygmat, polecam każdemu. Jest to doskonała okazja, by każdy z nas, bez względu na to kim jest i jaką funkcje pełni, w jaki momencie swego życia się znajduje – jeszcze raz zatrzymał się i spojrzał na siebie.
A. Z.

jezus-jest-miom-panem