Charyzmat i działalność Domu Jednego Serca

1. Ewangelizacja zmierzająca do urzeczywistniania się Kościoła jako znaku zbawczej obecności Boga w świecie:

a) rekolekcje Ewangelizacyjne

b) Msze Święte i modlitwa o uzdrowienie

c) Domy Modlitwy

d) wieczory chwały

e) kursy ewangelizacyjne

f) zespół muzyczny

g) inne współczesne formy ewangelizacji.

2.Formacja do dojrzałego chrześcijaństwa:

a) małe grupy

b) konferencje, kursy i seminaria katechetyczne

c) dni skupienia

d) rekolekcje formacyjne.

3. Bezinteresowna służba na rzecz wspólnoty ludu Bożego:

a) działalność charytatywna, społeczna, kulturalna, oświatowa, pedagogiczna, rekreacyjna.

Wspólnota Domu Jednego Serca jest oddziałem Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji podlegającego pod Kurię Metropolitalną w Białymstoku.