Misje Święte w Supraślu

Misje Święte w Supraślu
21-27.05.2018.
Bóg jest dobry! Podnosił, umacniał, prowadził w swoim Kościele. Był to czas łaski i intensywnego „siania” Bożego Słowa przez ks. Kamil Dąbrowski i ks. Jerzego Buzuna.
Dziękujemy za posługę muzyczną, w czasie Mszy i modlitwy o uzdrowienie, zespołowi Powołani By Wielbić.