7 młodych

Reprezentacja naszej Szkoły (Paulina Jurczykowska, Andżelika Bujnowska, Konrad Bujnowski, ks. Kamil Dąbrowski) uczestniczyła w przepięknym kursie – Siedmioro Młodych. Odbył się on w ubiegły weekend (14-16 II) po raz pierwszy w PSNE w Lublinie.