Zapłonąć na nowo

W dniach 24-26 marca około 94 serc uczestników Kursu Emaus przy parafii św. Rocha mogło zapłonąć na nowo!! Chwała Panu za ten czas łaski. A oto kilka swiadectw tych którzy przez trzy dni “badali Pisma” :
Na Kurs Emaus przyszłam smutna i sfrustrowana, przygnieciona życiowymi problemami. Wychodzę radosna i podniesiona na duchu. Jezus Słowo zasiał swoje ziarno, obmył moją dumę i nakarmił. Rozkochał mnie w swoim Słowie. Wzbudził Pragnienie życia Nim na co dzień i dzielenia się Nim z innymi. Chwała Panu!
Renata, lat 47
Podczas Kursu Emaus, Jezus Słowo na pewno umocnił mnie w mojej wierze, częściowo zmienił moje serce. Dzięki łasce Słowa- jaką otrzymałem zmienił się mój obraz i pogląd na sprawy ze strony duchowej. Bogu niech będą dzięki. Proszę Ducha Świętego abym ja i wszyscy uczestnicy obecnego Kursu nie zapomnieli o słowach, które usłyszeliśmy podczas tych trzech dni.
Krzysiek, lat 41
Pan Bóg utwierdził mnie, że warto iść za Jego Słowem i kroczyć Jego drogami. Jezus Słowo uświadomił mi, że niezależnie od tego, co dzieje się w moim życiu, On zawsze mi powie, co czynić jeżeli tylko zacznę słuchać. Odczułam potrzebę głębszego zapoznania się ze Słowem Bożym i tego, aby głosić Słowo Boże innym. Bóg rozpalił mnie głęboką miłością do swego Słowa, które będzie pokarmem dla mojej duszy i światłem na mojej ścieżce. Chwała Panu za ten piękny czas!
Sylwia, lat 23
Jezus Słowo na tym Kursie wlał w moje serce radość, której nie miałam przychodząc tu. Rozświetlił moje serce, zdjął z niego ciężar, który je przygniatał. Jezus Zmartwychwstał. Chwała Panu.
Bożena, lat 64
Jezus Słowo na tym Kursie Emaus pokazał mi, że jest dla mnie wszystkim we wszystkim, abym się nie lękał, gdyż On martwi się nawet o tych najmniejszych i nic nie ujdzie Jego uwadze. On mnie nawilżył – jak zeschłą ziemię deszcz, który pada aby wykiełkowało zasiane ziarno.
Bogdan, lat 38