Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

Za nami wspaniały weekend Bożego działania, gdzie 27 osób uczestniczyło w kursie Animacji Modlitwy Charyzmatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w  Białymstoku. Przez ten czas byliśmy jeszcze głębiej wprowadzani w modlitwę charyzmatyczną!

Chwała Panu za ten czas!

 

Oto kilka świadectw z kursu:

Na tym kursie Bóg pokazał mi jak uporządkować chaos, który panował podczas mojej modlitwy osobistej. To On uporządkował moje myśli. Pokazał to, przemawiając przez osoby prowadzące ten kurs. Wiem, że w modlitwie to Jezus ma być w centrum, Jego mam uwielbiać nieustannie. Mam pozwolić, by Bóg dotykał każdej sfery mojego życia,  by dać się poprowadzić tak jak On tego chce. Chwała Panu!

Ewa, 47 lat

Na tym kursie Jezus pokazał po raz kolejny, że wszystkie modlitwy prowadzą do Eucharystii. Kurs KAMCH pozwolił mi uporządkować moją wiedzę na temat prowadzenia modlitwy charyzmatycznej. Pokazał też i dał instrumenty, jak prowadzić swoją modlitwę prywatną. Bóg jest wielki i zaskakujący. Chwała Panu!

Piotrek, 35 lat

Na kursie KAMCH Pan obdarzył mnie łaskami wielkiej miłości i przytulenia. Zaczęłam głośno uwielbiać Jezusa i dziękować Mu za wszystko, co dotychczas otrzymałam. Otworzyłam się całkowicie, moje serce przylgnęło do serca Pana. Otrzymałam dar języków i takie głębokie ciepło, które emanowało wielką miłością Pana. Wiem, że dar, który otrzymałam ma służyć mojej wspólnocie.

Chwała Panu!

Celina, 59 lat

Na kursie Jezus pokazał mi jak mogę głębiej przeżywać każdą modlitwę. Zrozumiałam, jak często świetnie wyglądająca modlitwa była ułomna, bo paradoksalnie nie miała Chrystusa w centrum. Jezus ukazał mi, jak mogę doskonalić moją posługę we wspólnocie. Chcę by On był w centrum wszystkiego i wiem, że Sam będzie mnie utwierdzał w tej decyzji.

Sabina, 18 lat

Na tym kursie Bóg uporządkował moją wiedzę o modlitwie charyzmatycznej. Okazało się, że ta modlitwa jest obecna w moim życiu, bo od kilku lat jestem we wspólnocie. Dotknął mnie też tym, że bez modlitwy osobistej nie ma modlitwy wspólnotowej i odwrotnie. Pokazał, że szczytem tej modlitwy jest Eucharystia, której nadał nową jakość przez uważne, głębokie uczestniczenie w misterium śmierci i zmartwychwstania Pana.

Chwała Panu!

Dorota, 48 lat

Na tym kursie Jezus pokazał mi, że do tej pory bardzo wąsko patrzyłem na modlitwę. Zbyt mocno skupiony byłem na jej osobistym aspekcie. Na kurs przyszedłem z przekonaniem „czego mogę się jeszcze nauczyć o modlitwie?” Jednak Bóg mnie zaskoczył. Przypomniał, że jest jeszcze wspólnota, do której należę.

Bóg w treściach kursu uporządkował moje myślenie o modlitwie charyzmatycznej i wspólnotowej. Chwała Panu!

Bartek, 41 lat