Ewangelizacja na JUWENALIACH

Chcesz przeżyć niesamowite chwile?
Ewangelizować?
Zobaczyć jak Jezus przemienia serca?
Po raz kolejny i w tym roku zapraszamy Cię do EWANGELIZACJI NA JUWENALIACH!!
24-26.05.2018
“Nie możemy nie głosić Ewangelii !!!”
Do akcji “Jezus na Juwenaliach” możesz włączyć się na dwa sposoby:
1) Wyjść i ewangelizować, jako świadek mówić o tym, że Bóg kocha 🙂 dzielić się swoim doświadczeniem Boga wobec tych, którzy będą przeżywali najbliższe Juwenalia.
zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEUCVf2caoaTKDKeqax0c1ZKw-RBalED-O7Xvik8KFSerO5Q/viewform?c=0&w=1

2) Wspomóc akcję swoją modlitwą.

“Jezus na Juwenaliach” jest diecezjalną inicjatywą ewangelizacyjną do udziału w której zaproszone są osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat). formujące się w ciągu roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych o charakterze ewangelizacyjnym. Organizatorem jest Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie oraz Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji w Białymstoku.