Emaus

Cel osiągnięty. Rozpoznaliśmy Pana i chcemy z radością ogłaszać, że… JEZUS ŻYJE! 42 ❤️przemienione mocą SŁOWA! 

Na Kursie Emaus Jezus Słowo jeszcze bardziej rozpalił moje serce do miłości Bożej. Zapragnęłam pogłębiać moją relację z Panem, poznawać Go poprzez jego Słowo. Zrozumiałam, że muszę wymagać od siebie więcej, rozważać Słowo Boże, wcielać Je w swoje życie. Chwała Panu. 
Ania 24 lata

Na tym Kursie Jezus Słowo rozpalił na nowo moje serce do Słowa Bożego, by Je jeszcze bardziej poznawać i wcielać w życie. Pokazał, że Jego słowo jest żywe, daje życie i jest drogowskazem. Jezus Słowo umocnił mnie w tym, że jest moim światłem, daje pokój i nie powinnam się lękać, bo On zawsze jest przy mnie. Chwała Panu.
Monika 20 lata

Już pierwszego dnia Jezus Słowo pokazał mi, że Pan spełnia pragnienia mojego serca. Był to piękny, duchowy czas spotkania z Bogiem i Jego Słowem. Uświadomiłam sobie, że Pismo św. to potężna broń, którą mam na wyciągnięcie ręki a za rzadko z niego korzystam.
Beata 40 lat

Na Kursie Emaus zostałam naładowana energią do modlitwy, czytania i rozważania Słowa Bożego jak nigdy totąd. Mam mały egzemplarz Pisma św. Z małymi literkami i ciężko jest mi je czytać. Postanowiłem kupić egzemplarz Pisma św. z większą Ttrzcionką i codziennie je rozważać. Chwała Panu.
Błażej 47 lat

Na Kursie Emaus jeszcze bardziej Pan utwierdził i wzmocnił moją wiarę. Poprzez rozważanie Słowa Bożego Bóg zapewnił o swojej obecności, że mnie prowadzi, oświeca moją drogę. Wlewał w serce miłość i słowa pokrzepienia.
Anna 52 lata

Na tym Kursie Jezus Słowo ukazał się z całym swym bogactwem słowa. Mogłam odkryć czym naprawdę jest to Słowo, w którym On jest obecny każdego dnia. Bóg tez pokazał jak bardzo jest bliski w swoim Słowie, bliski mojemu sercu i to ode mnie zależy czy robię krok wiary w Jego stronę. On zna każde moje pragnienie i chce być blisko mnie.
Emilka 25 lat

Na Kursie Emaus oswoiłam się ze zwrotem Jezus – Słowo i teraz z inną świadomością biorę swoje Pismo św. do ręki. Zrozumiałam, że nie tylko w Eucharystii spotykam się z Nim w takiej bliskości, ale tez przez rozważanie Pisma św. W moim sercu zrodziło się jeszcze większe pragnienie poznawania Słowa. Bardzo budowały mnie świadectwa osób głoszących i ich radykalizm na drogach, którymi Pan je prowadzi. Widzę też, że bycie tak radykalnym niesamowicie opłaca się i jest doskonałym świadectwem dla innych. Chciałabym też tak płonąć i rozpalać innych miłością Jezusa. Chwała Panu.
Justyna 20 lat

Podczas Kursu Emaus Jezus Słowo przyszedł do mojego serca w sposób delikatny, przyszedł by je przemieniać, odnawiać mój umysł, kształtować. Zapraszał do stawiania kroków dalej na przód w obecności i mocy Jego świętego słowa, które ma moc przemieniać moje Zycie.
Samanta 24 lata

Na tym Kursie Jezus Słowo pokazał mi jak wielką moc ma Słowo Boże oraz że On z miłością chce mi je objaśniać. Jezus nie pozostawia mnie samej, tylko daje mi Pismo św. i cha św., abym mogła żyć tak jak On tego pragnie i przez to rozpalać inne stęsknione za nim serca.
Kinga 23 lata

Na tym Kursie Jezus Słowo pokazał mi, że On jest w moim życiu obecny i Jemu mogę oddać wszelki smutek i frustrację. Pokazał, że jest zawsze w moim życiu „ na wyciągnięcie ręki” w Słowie Bożym i pragnie, abym była z nim w zażyłej relacji każdego dnia poprzez studiowanie Słowa. Jezus zaprasza mnie do wędrówki przy jego boku.
Agnieszka 46 lat