Diakonia Słowa

Diakonia Słowa jest jedną z prężnie działających jednostek Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji, której zadaniem jest rozprowadzanie i propagowanie literatury i muzyki ewangelizacyjnej.

Dzięki posłudze Diakonii wiele osób wychodząc z rekolekcji ewangelizacyjnych, wieczorów uwielbienia, Mszy i modlitw o uzdrowienie, ma możliwość zakupienia literatury, która pomoże w podtrzymaniu i pogłębieniu doświadczenia żywego Boga.

Wszelki dochód ze sprzedaży książek, płyt, dewocjonaliów jest przeznaczony na rozwój dzieła ewangelizacji.
Diakonia Słowa współpracuje z wieloma wspólnotami i zespołami, pomagając w promocji wartościowych materiałów ewangelizacyjnych. Wspiera swoją obecnością pikniki parafialne i konferencje.

Można nas łatwo rozpoznać 🙂