Pokazywanie 430 Wynik(i)

Bierzmowanie

To drugi z kolei tzw. sakrament inicjacji chrześcijańskiej, po chrzcie, a przed Eucharystią, której inicjacyjny charakter uwidacznia się przede wszystkim w Pierwszej Komunii Świętej. W praktyce jednak bierzmowanie jest udzielane na długo po tejże Pierwszej …

Chrzest

Ten pierwszy z sakramentów słusznie jest nazywany “bramą łaski”. Dzięki chrztowi odpuszczony jest nam grzech pierworodny, a my włączeni jesteśmy do grona przybranych dzieci Bożych, a także do Kościoła Bożego Chrzest uprawnia nas także do …