Kurs Emaus

Słowo Boże jest żywe i skuteczne!

Mogło się o tym przekonać 37 uczestników Kursu Emaus, który w miniony weekend (11-13.01) odbył się w Dąbrowie Białostockiej.
Chwała Panu w naszych rozpalonych miłością do Słowa Bożego sercach. Przez weekend mogliśmy podążać za uczniami uciekającymi do Emaus, by tak jak oni – po drodze spotkać Jezusa.
Był to czas łaski i zanurzenia w Słowie Bożym. Zapraszamy do przeczytania świadectw.

Jezus na Kursie Emaus pokazał mi czym jest Słowo Boże. Jest drogowskazem, światłem, wodą i pokarmem dla mojego życia. Chcę by Słowo Boże było ze mną i we mnie w mojej codzienności. Rozkochałam się w Słowie Bożym.
Halina, 56 lat

Na Kursie spotkałem ludzi, którzy nie boją się i nie wstydzą mówić o Jezusie, który jest Słowem. Kierunek i cel mojego życia w pełni może być zrealizowany tylko poprzez Chrystusa obecnego w Słowie Bożym. Mam czytać Słowo Boże, rozważać, studiować treść i dzielić się Nim z innymi, którzy go jeszcze nie znają. Wiem, że w Słowie Bożym w każdej złej chwili znajdę radość i ukojenie. Dlatego trzeba abym trwał na modlitwie i czytaniu Pisma Świętego.
Ryszard, 54 lata

Jezus Słowo na Kursie Emaus uświadomił mi, że za mało czasu i uwagi poświęcam na czytanie Słowa Bożego. Bóg pokazał jak jego Słowo działa. Uderzyło mnie przede wszystkim to, że zapominam, że Ono jest żywe i skuteczne. Dziękuję Ci za Twoje Słowo Jezu!
Kasia 42 lata

Kurs Emaus, to jeszcze jedno potwierdzenie, że to gdzie jestem i co robię jest Drogą, która wiedzie mnie prosto do Chrystusa. Słowo Boże, które wybrzmiało na rekolekcjach było dla mnie bardzo ważne, czułam, że to Bóg mówi w swoim wielkim Miłosierdziu. Zrozumiałam, że dzień bez przeczytania Pisma Świętego, jest dniem zmarnowanym, pustym i bardzo ubogim.
Kasia, 53 lata

Jezus Słowo na Kursie Emaus otworzył moje oczy i uszy. Pokazał jak wielką moc ma Jego Słowo. Słuchając Słowa doświadczałam Bożej miłości, umocnienia, pokoju.
Halina, 68 lat