33 perły – ks. Kamil Dąbrowski

Ks. Kamil Dąbrowski „33 perły”

Ks. Kamil Dąbrowski – dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i asystent kościelny Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji – niesie Boga do ludzkich serc, wykorzystując różne kanały przekazu. Tym razem powstała książka o perłach – o Słowie Bożym w codzienności zwykłego chrześcijanina.  Św. Hieronim powiedział: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.” Przed tym chce nas uchronić ksiądz Dąbrowski. Wybrał 33 perły – fragmenty ze Starego i Nowego Testamentu, by zapoznać czytelnika ze Skarbem  – Jezusem. Aby wyłowić perłę, należy zanurkować. Aby poznać Pana, należy się zanurzyć w Jego Słowie. W tej książce nurkujący otrzymuje pełną asekurację – komentarz kapłana, wyjaśniający Słowo i zakorzeniający je w codzienności oraz kotwicę – modlitwę, zapraszającą do konkretnych kroków wiary.

Nawet jeżeli nie umiesz pływać, daj nura! Skompletujesz najwspanialszy naszyjnik.