Nowe Życie – Czarna B-stocka

W ten weekend ewangelizowaliśmy w wielu miejscach (chwała Panu). Kolejnym punktem na ewangelizacyjnej mapie, była Czarna Białostocka i Kurs Nowe Życie (21-23.09), który się tam odbył.
Dziękujemy Bogu za 36 serc rozpalonych na nowo Bożą Miłością! 🔥🔥