Msza i modlitwa o uzdrowienie

Ostatnia przed przerwą wakacyjną Msza i modlitwa w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego za nami!
Pan Bóg nie szczędził wczoraj swoich łask. Uczył nas jak mieć serca hojne i otwarte, „albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg”.

W doświadczaniu żywego Boga- poprzez posługę muzyczną – pomagała nam schola z parafii Zmartwychwstania Pańskiego.