Jezus na Juwenaliach – zapisy.

„Jezus na Juwenaliach” jest diecezjalną inicjatywą ewangelizacyjną, do udziału której zaproszone są osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat) formujące się w ciągu roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych o charakterze ewangelizacyjnych. Organizatorem jest Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku i Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji.

Jeśli ukończyłeś 18 lat i chcesz wziąć udział w akcji ewangelizacyjnej Jezus na Juwenaliach:
1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij swoimi danymi kartę zgłoszeniową (cały regulamin i kartę zgłoszeniową możesz pobrać stąd)
2. Wraz z uzupełnioną kartą udaj się do duszpasterza wspólnoty, w której przeżywasz swoją formację. Jeżeli duszpasterz rozezna, że udział w ewangelizacji będzie pożyteczny i odpowiedni dla ciebie podpisze się na karcie zgłoszeniowej, wtedy
3. Weź udział w szkoleniu warsztatowym. Odbędzie się ono 16 kwietnia o godzinie 10:00 w budynku AWSD w auli Jana Pawła II (wejście od ogrodu).
4. Z uzupełnioną kartą zgłoszeniową, zaświadczeniem o odbytym szkoleniu i pieniążkami na pokrycie kosztu koszulki zgłoś się do organizatorów. Otrzymasz koszulkę, która będzie identyfikatorem ewangelizatora.

Więcej informacji:
Jezus na Juwenaliach grupa na Fejsbooku
Tel. Kontaktowy : 604 671 793

logo_jnj_2016_org